Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat binnen de eigen gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Er kunnen tijden zijn dat je wilt groeien in die relatie, maar dat je merkt dat er blokkades zijn. Misschien moet je vergeving vragen voor zonden, of is er genezing van wonden nodig. Je kunt op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken, of je wordt misschien gehinderd door kwade machten.

Vaak komt de hulpvraag neer op de identiteit in Christus of op het niet kunnen ontvangen van de liefde van de Vader. Het verschil met het gebruikelijke pastoraat zit hierin, dat veel meer ruimte wordt ingeruimd voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. Er wordt uitgezien naar de actieve werking van de Heilige Geest op dit moment. Juist in de stilte kan er veel gebeuren. De Geest kan verborgen pijn naar boven brengen of inzichten geven over wortels van trauma’s waar mensen mee rondlopen. Dit betekent niet, dat er ‘heel wat met je mis moet zijn’ om gebedspastoraat aan te vragen. Het betekent wel dat er veel meer genezing, bevrijding en vernieuwing mogelijk is dan waar wij vaak mee rekenen.

Gemeenteleden van NGK Houten kunnen voor meer informatie of voor het ontvangen van een gebedspastoraat contact opnemen met Tea Mensink

info Tea Mensink

gebedspastoraat@delichtboog.nl

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen