Mark en Hanneke - Peru

"Wij zijn Mark en Hanneke Liefhebber en we zijn vanuit de Navigators in 2013 uitgezonden naar Lima, Peru. We willen hier samen met jongeren en studenten ontdekken wie Jezus is en hen helpen hier vanuit te leren leven zodat ze een verschil gaan maken in hun eigen familie en omgeving!"

Samen met onze lokale collega's willen we studenten in beweging brengen om met God te gaan leven. We bestuderen de Bijbel met ze en coachen op het gebied van discipelschap, leiderschap, hun professionele leven als christen, relaties en seksualiteit. We helpen hen anderen te dienen en door te geven van wat ze zelf hebben mogen ontvangen.

Daarnaast werken we met jongeren met een heftig verleden die behoefte hebben aan een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, gezien en geliefd, zodat er herstel mogelijk is en zij weer aan hun toekomst kunnen gaan bouwen.

Meer weten? We zouden het heel leuk vinden om je hierover te spreken! Neem dan even contact op via de TFC van Mark en Hanneke:       tfc@markenhannekeinperu.nl

Volg de verhalen en nieuwsupdates via:  www.facebook.com/mark.enhanneke

info  Mark en Hanneke

markenhannekeliefhebber@gmail.com

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen