Zendingswerkers

Op dit moment zijn er vijf echtparen/gezinnen die vanuit de Lichtboog zijn uitgezonden naar verschillende landen buiten Europa.

Het team ‘Uitzendingen’ coördineert namens de Lichtboog de contacten met deze zendingswerkers en met de ThuisFrontCommissies (TFC's) van de zendingswerkers. En het team stimuleert jonge mensen om zendingswerker te worden of dat in ieder geval te onderzoeken. Oftewel: om een changemaker te worden.

Ook zijn er regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten van de diverse TFC's om zo op de hoogte te blijven en te leren van elkaars werkwijze.

Iedere maand verschijnt er een Zendingsnieuwsbrief waarin de belangrijkste nieuws- en gebedspunten van de zendingswerkers worden opgenomen.

Iedere eerste zondag van de maand is er een collecte bestemd voor de zendingswerkers; daarnaast is er op diezelfde zondag een bidstond die plaats tussen de eerste en tweede ochtenddienst.

Wil je meer informatie over de mensen die nu zijn uitgezonden of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  Atie Drop
e.: agjdrop@xs4all.nl
t.: 0343-574949
 

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen