Samenkomsten

Elke week op zondag komen we als gemeente bij elkaar, verwachtend dat God in ons midden is. We zingen en bidden samen en luisteren samen naar de verkondiging van Gods woord.

Het Team Samenkomsten is verantwoordelijk voor de organisatie van de kerkdiensten, niet alleen op zondag, maar ook op de christelijke feestdagen, en bijv. de samenkomsten in de stille week. We worden gelukkig geholpen door heel veel mensen die zorgen voor de preekvoorziening, koffieroosters, die dienst doen als koster en nog veel meer.

We werken aan de verdere ontwikkeling van alle diensten, we willen ze graag maken tot mooie vieringen, tot eer van God. Heel belangrijk is de aandacht voor kinderen en jongeren in de diensten, we willen ze graag zo goed mogelijk betrekken. En natuurlijk doen we dat liefst zoveel mogelijk in overleg met iedereen die daarbij betrokken wil zijn.

Leden van het team zijn: Robert Doornenbal, Peter van Genderen, Mark van Schooten, Roeland Smith, Ineke Visser, Johan Verkade en Kornelis Blok.

Voor iedereen die vragen heeft of goede ideeën: aarzel niet om contact op te nemen!

info Kornelis Blok

k.blok@xs4all.nl | 030-6373922

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen