Missional Communities

Missionaire gemeenschappen zijn groepen van twintig tot vijftig personen die samen Jezus willen navolgen en een gemeenschap willen vormen. Zie het als een soort familie met een missie. Elke missionaire gemeenschap is opgezet rondom een groep mensen die iets gemeenschappelijk heeft. Zoals bijvoorbeeld een groep hardlopers, voetballers, kookgekken, ouderen, daklozen, studenten, buren.

Koninkrijk van liefde
Het doel van een missionaire gemeenschap is om de wereld (Houten) te laten zien dat je door Jezus te volgen het Koninkrijk van God kunt leren kennen. Dat Koninkrijk is anders dan de wereld die wij kennen. Het is een Koninkrijk waarin liefde en genade heersen, waarin mensen naar elkaar omzien, waarin de Bijbel een centrale plaats heeft en waar wonderen nog steeds mogelijk zijn.

Jezus volgen
Drie groepen van zes tot acht mensen bereiden zich op dit moment voor op het starten van missionaire gemeenschappen in Houten en omgeving. Zij houden zich bezig met vragen als: hoe kun je Jezus dag-in-dag-uit navolgen en daaruit leven? En wat houdt het in om deel uit te maken van een gemeenschap?

info Peter Bas Oosthoek

peterbas.oosthoek@gmail.com

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen