Financiën en beheer

Financiën en Beheer gaat over de inkomsten en uitgaven van de Lichtboog, over een gezonde financiële huishouding, over de vrijwillige bijdragen, over het gebouw en een goed gebruik ervan.

Het werk houdt in dat begrotingen & jaarrekeningen, een liquiditeitsplan en een  onderhoudsplan gemaakt, bijgehouden en uitgevoerd worden.

Daarnaast gaat het om gebruik, verhuur en exploitatie van het gebouw en om de organisatie van vrijwillige inzet rond gebruik en onderhoud van het gebouw.

Het team bestaat uit: Peter den Hartog (vz),  André Fondse (penningmeester), Koos van Oord, Kasper van Esch (techniek), Johan de Jong (contracten met leveranciers), Kees Muysert (beheerder), Korné Haaksema (assistent penningmeester), Gonnie Jansen (voor de vaste vrijwillige bijdragen). Rutger Lenstra (assistent beheerder), Xandra van Riet (interne zaalverhuur/gebruik) en Menno Noordhoek (externe zaalverhuur).

info Peter den Hartog

denhartogkok@solcon.nl

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen