Diaconaat

Het team is betrokken bij mensen in nood: in de Lichtboog, in Houten, in onze samenleving en wereldwijd. We geven directe steun aan mensen en projecten, liever nog geven we support aan gemeenteleden met een diaconale drive die de werken van barmhartigheid verrichten.

Onder het team vallen:

  • de bezoekgroep voor ouderen (olv Hermien Blok en Hennie van Hoven)
  • het vaststellen van het collecterooster en de organisatie eromheen
  • individuele steun aan gemeenteleden in vorm van geld, vervoer, klusjes
  • samenwerking met andere diaconieën in Houten, georganiseerd in IDO of spontaan of via organisaties als Leergeld, Houten Ontmoet / Wereldhuis, Voedselbank e.d.
  • steun aan gemeenteleden die een diaconaal project starten en zijdelings aan de diaconale reis.

Het team bestaat uit: Gijs Bos, Wytze Bijleveld, Johan van den Dool  en Ruud van de Steeg.

info Wytze Bijleveld

w.bijleveld@delichtboog.nl

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen