Wytze Bijleveld

Wytze Bijleveld | Zorg, hulp en hoop

Wytze

Wie ik ben??

Zoon, echtgenoot (van Anneke), (schoon)vader, opa (hoera). Inmiddels 65 jaar, beetje gekrompen, wat zwaarder en grijzer dan 40 jaar geleden.

Als jurist opgeleid, groepsleider bij verstandelijk gehandicapten,  internaatsouder op een bijbelschool, EO - medewerker, voorzitter van ondernemingsraden, vertrouwenspersoon, mediator en nu pastoraal werker.

Wie ik ook ben? Een leerling van Jezus. Dat was ik niet altijd. Soms in twijfel, vaker overtuigd; meestal nuchter, soms enthousiast. Met Thomas zeg ik: mijn Heer, mijn God.

Wat ik doe, wat ik belangrijk vind, wil delen?

Ik ben verantwoordelijk voor de zorg in onze gemeente, van de afdeling zorg, hulp en hoop.

We zoeken hoe we voor elkaar kunnen zorgen op alle terreinen van het leven. Zorg voor de ziel, zorg voor de relaties, zorg voor de zieken, zorg voor opvoeders, zorg voor alleengaanden, zorg voor mensen met schulden, zorg voor eenzamen, zorg voor twijfelaars enz. Onze eerste zoektocht: hoe zorgen we samen? In de kringen. In vriendschappen. Via pastorale en diaconale teams.

We zoeken hoe we helpen naast de psycholoog, relatietherapeut of arts of…… Gebed om vol te houden, aandacht als vorm van troost of bemoediging. Samen met de professional de cliënt of patiënt – wij zeggen onze broer of zus - hulp bieden. Soms lukt het. Het is een belangrijke tweede zoektocht hoe dat beter kan.

Buiten de kring van de gemeente zijn in Houten nog vele, vele mensen. ‘Schapen zonder herder’ zou je kunnen zeggen. De vluchtelingen, de eenzamen, de mensen uit je straat die van binnen treuren. Welke weg gaan we – met andere kerken - om hen te helpen? De derde zoektocht.

De geschiedenis van de Emmausgangers vormt een van mijn inspiratiebronnen. Kleopas en zijn vriend kregen de meest gepaste zorg en hulp die je je kunt voorstellen. Ik leer er in ieder geval van dat een wandeling het begin is, dat een ontmoeting zich gaandeweg verdiept  en dat je ergens uitkomt aan tafel bij de opgestane Heer met zijn gewonde handen. De diepste zoektocht: hoe komen we samen bij de opgestane Heer. Of is het Zijn zoektocht naar ons?

info Wytze Bijleveld

w.bijleveld@delichtboog.nl

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen