Staf

De Staf heeft de dagelijkse leiding van de gemeente.

De kerkelijke activiteiten worden uitgevoerd binnen teams. De stafleden coachen en sturen de teamleiders aan. Samen met de teamleiders wordt een beleid opgesteld wat past binnen de visie van de gemeente. 

De Staf bestaat uit zeven personen met ieder een eigen portefeuille:

Hans Liefhebber (voorzitter)

onderwijs a.i.

h.liefhebber@delichtboog.nl 

Gretha Simonse

gretha.simonse@delichtboog.nl

 • pastoraat
 • diakonaat
 • ministry
 • gebedspastoraat

Anke Esmeijer

anke.esmeijer@delichtboog.nl |  06 1415 8422

 • kindernevendiensten
 • crèche
 • avonturenland
 • meerkoters

 Judith Feddes

judith.feddes@delichtboog.nl | 06 347 400 94 

 • Explore (12-17 jaar)
 • Impact (17+)
 • Alpha Youth
 • Jongerendiensten

Richard Roest

richardroest@delichtboog.nl | 06 496 298 59

 • alpha
 • missionair/diakonaal
 • missionaire werkers
 • communicatie
 • gebed
 • samenkomsten

Bram Schuurman

b.schuurman@delichtboog.nl

 • organisatie(Financiën, beheer, techniek)

Marjoleijn Wiltjer

m.wiltjer@delichtboog.nl | 06 182 971 42

 • lidmaatschap 
 • kerngroepen

 

De Staf rapporteert aan de Oudstenraad.

Klik hier voor het organigram van De Lichtboog.

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen