1981-1989

Aan het woord ds. W. Rietkerk:

Tussen 1991 en 1993 was ik voor 50% als predikant verbonden aan de NGK-CGK Houten. Eigenlijk was ik meer een soort gemeente-opbouwwerker.

De gemeenteleden hadden verschillende achtergronden. Daardoor was de gemeente divers en nog niet echt een eenheid, maar wel heel ambitieus. Ik zag drie uitdagingen:
de kleurenrijkdom van de achtergronden recht doen, samen binding stimuleren en de vele kinderen erbij betrekken.

Tegelijk stond de hoge ambitie van de gemeente centraal om missionair te zijn. We begonnen met wijkkringen. En in de middagdiensten gebedsdiensten waar we in groepen baden. Misschien is dat wel de verklaring voor de vorm van opwekking die de gemeente later
dankzij New Wine ontving.

In een gedichtje, voorgedragen in mijn afscheidsdienst, staat:Als dominee Wim de preek gaat zeggen, snap ik niet altijd wat hij uit wil leggen… Mijn liefde voor de gemeente in Houten is altijd gebleven. Ik heb de geestelijke opleving met Bruce Collins c.s. mee ervaren.

Ik hoop dat die Geest zal doorwerken. Veel bidden maar!

In deze periode:

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen