Logo God is licht

Logo NGK

Het logo laat zien wie we als gemeente willen zijn: eigentijds, volop in beweging, veelkleurig, maar ook waar we voor staan: God houdt van mensen en Hij heeft zijn zoon Jezus Christus gegeven om ons te redden.

-De 3 ovalen (geel, rood en blauw) symboliseren de drie-eenheid:
God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest.
Deze drie vormen een eenheid.

-God is Licht staat in 1 Johannes 1: 5. God zelf kunnen we niet zien.
In Zijn veelkleurige wijsheid heeft God Zich zichtbaar gemaakt in Zijn veelkleurige schepping.
Kleuren ontstaan door breking van wit licht. Zo ontstaat het spectrum. Kijk maar eens naar de regenboog. Je kunt dus zeggen dat veelkleurigheid niet alleen een kenmerk is van de gemeente, maar ten diepste een verwijzing naar de Schepper.

-In het hart van de drie-eenheid (Gods Vaderhart) is de vorm van het kruis zichtbaar. God houdt zoveel van jou en mij en deze wereld dat Jezus Christus de zonde heeft weggenomen door aan het kruis te sterven en op te staan. Dit was de enige weg om weer zuiver zicht te krijgen op God.

-In het centrum vormen de lijnen de Ichtus (vis): (I=Jezus, Ch=Christus, Th=zoon van, U=God, S=zaligmaker)

De Geest van God wil ons helpen om steeds duidelijker die veelkleurige wijsheid van God te ontdekken en zelf een licht te zijn in onze omgeving.

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen