Glas-in-lood-ramen

Glas in Lood Ramen final

De werkgroep maakte schetsen, timmerde modellen op ware grootte en kwam uiteindelijk tot een ontwerp voor drie inpandige ramen van elk 2x2 meter, waarin enkele ‘Ik-ben-woorden’ van Jezus worden verbeeld. ‘Ik ben het licht, het levende water, Ik ben het leven’, zegt Jezus. Het invallende licht en de boogvorm van het stromend water verwijzen naar de naam van het gebouw. De vogel doet het Koninkrijk komen:

Waar levend water nodig is
doen dood en droogte van zich horen,
links en rechts.
Wrakhout wacht op hergebruik.
Ondoordringbaar is het groen
dat opschiet uit gebarsten grond.

Veelbelovend is de paradijsvogel.
Reikhalzend vliegt hij op,
strekt zich uit in het licht,
verwelkomt de rivier. Nog even
en alle barsten lopen vol.
De Godsvogel roept verlangen wakker,
al was het om zijn naam.
Beloofd is beloofd.
Leven geef ik u, zegt de Schepper.

Let op zijn woorden.
Kijk, het is al begonnen.

Omdat de ramen tot aan de vloer doorliepen, moest er vanwege arbo-regelgeving beiderzijds veiligheidsglas voor gezet worden, wat de prijs aanzienlijk opdreef. 

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen