Dichter bij Jezus komen

Het Jaarthema (2019/2020) gaat over intimiteit en discipelschap. In Jezus ontmoeten we God. Dichter bij Jezus komen is groeien in geloof en intimiteit met God de Vader.

In het najaar 2019 zijn we gestart met een serie over ontmoetingen met Jezus in het Johannes evangelie. Deze prekenserie is terug te luisteren op de site van De Lichtboog.

In de maanden april en mei zullen er 5 themapreken zijn over Feesten (Pesach, Grote Verzoendag, Sabbat, Loofhuttenfeest, Pinksteren).  

 

Overzicht K

Dietske

Leven in zijn Licht
Het open graf staat voor leven met Jezus. Ook al zijn er donkere momenten (krassen in de donkere kleuren) in je leven, het licht schijnt er door. Het Licht wat door het open graf naar buiten schijnt is in je hele leven merkbaar (de witte plekken zijn verdeeld over het doek). In het leven wat je leidt, samen met Jezus laat Hij Zijn Licht schijnen.
-Dietske van Winkelhoff

 

Crack K

There's a crack..
'There is a crack in everything. That's how the light gets in.' (Leonard Cohen).
-Anneke Bijleveld

Hand K
Kom
Lieve Heer Gij zegt 'KOM' en ik kom.. Liedboek gezang 51.
- Anneke Bijleveld

Poort K

Hemelpoort. Door Hanneke Christiaans

Deze 3 tekeningen komen uit een serie met als thema licht en duister. Jezus zei: ‘Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’-Johannes 8:12

Dichter bij het Licht komen, je richten op het Licht is dichter bij Jezus komen.

 

 Licht K

 Baden in het licht. Door Hanneke Christiaans

 

 Handen K

 Bevrijd. Door Hanneke Christiaans

 

 Img 4960K
 Pak je matje op

Jezus komt dichterbij. Er ontstaat  een ontmoeting die een leven verandert.

 Een zieke man ligt al 38 jaar op zijn slaapmatje in een van de 5 zuilengangen van het bad Betesda in Jeruzalem (Johannes 5:1-15).Jezus zei: “sta op, neem je mat op en wandel.” (8).De zieke moet zijn mat niet weggooien. Het laat zien, dat dit een krachtig teken is dat het koninkrijk van God al is doorgebroken. In de gebrokenheid en lijden mag je nu al laten zien waar het naar toegaat: Vernieuwing van de schepping. (Romeinen 8: 18-25).

Jezus weet alles van matjes. Zijn eerste slaapmat was een voederbak. Hij nam Zijn mat op aan het kruis tot in de dood. Zijn laatste slaapmat was in het graf.In Zijn opstanding breekt de nieuwe schepping door.
 -Kees Zondag

 

 Img 4970K

Toevlucht
Zijn armen staan wijd open.
Klaar om te omhelzen.
Dichterbij kan bijna niet.
-Fia Vermeeren

 

 Img 4971K

Aangeraakt
“Dit is mijn kans op leven.
Als ik Hem aanraak zal ik genezen.”
Markus 5: 28
-Fia Vermeeren

 

 Img 4961K

 Door Jaëlle Burger

 

 Img 4962K

Gods troon - 1
Het eerste beeld laat de mensen rondom Gods troon zien. De troon is leeg omdat diegene die de tekening heeft gemaakt het niet passend vond om een gedaante van God te tekenen. God is immers de “Onzienlijke”.
De heerlijkheid van God straalt van Gods troon uit naar de mensen. Ze staan in Zijn licht. De mens is gericht op God en de verheerlijking van Zijn Naam. Achter de mens zie je in de schaduw van Zijn heerlijkheid de zorgen en de lasten van de mens, meegedragen in grote kisten. Ook deze zorgen en lasten hebben hun plek rondom de troon van God maar staan duidelijk niet op de voorgrond.
Johannes 17: 1
-Ruud Kroos

 

 Img 4963K

Gods troon - 2
Het tweede beeld laat wederom Gods troon zien. Maar verschillend met het eerste beeld is Gods troon grotendeels verborgen.De heerlijkheid van God straalt nog steeds uit naar de mens maar wordt belemmerd door de kisten van zorgen en lasten die de mens voor Zijn troon heeft opgestapeld. De mens is nu niet gericht op het verheerlijken van God’s Naam maar op het wegnemen van de zorgen en de lasten. Niet de verheerlijking van God staat op de voorgrond maar de zorgen en de lasten van de mens staan op de voorgrond. Johannes 6:26
-Ruud Kroos

 

 Wonder K

Jij bent het allermooiste wonder, dat Ik tot leven riep
Dichter bij Jezus komen is de waarheid inademen, verblijven in de waarheid: I am who You say I am.
“Al voordat Ik je in de moederschoot formeerde, wilde Ik je kennen en voordat jij uit de baarmoeder wegtrok, heb Ik je geheiligd.” Jeremia 1: 5
-Mariëlle Verboom

 

 Perichoresis K

Perichoresis- the divine dance of the Trinity
 “Opdat zij één zijn zoals Wij.” Johannes 17:11
Elke arm van de spiralen is één van  de Personen van de Drie-eenheid. De kleuren verwijzen allemaal naar God (Exodus 26:31). In-één-gevlochten tot een prachtig geheel. Eenheid in verscheidenheid. Een volmaakte liefdevolle eenheid, vrijwillig gegeven liefde, die volledig gericht is op de Ander.
-Mariëlle Verboom

 

 Invited In The Dance K

Invited in the dance
“Dat ze allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, één zijt met Mij, en Ik met U,dat ook zij één zijn met Ons.” Johannes 17:21
-Mariëlle Verboom

 Moadiem K
Jezus vervult JHWH´s feesten
“Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.”  Kolossenzen 2: 16-17 


“Dit zijn Mijn feestdagen.” Leviticus 23

Vier feesten vervuld, nog drie te gaan. Uitkijkend naar de wederkomst!
-Mariëlle Verboom

 Beeld K

De Rots en wat rest
"Hij is de Rotssteen, wiens werk volkomen is" Deuteronomium 32: 4, SV

"Heer mijn Rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen" 2 Samuel 22: 2 en 3

"De steenrots was Christus" 1 Korinthe 10: 4

"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." 1 Korinthe 13: 13

Symboliek:
Christus de Rots draagt het geloof, de hoop en de liefde. Geloof, hoop en liefde staan vast in Christus de Rots. De liefde in het midden. 
-Wim Villerius

 Ster K

De sterrenhemel
Ik heb de hemel geschilderd. Als ik omhoog kijk zie ik de hemel, dat betekent voor mij: de kracht die ik krijg als ik de hemel zie. En het gevoel dat Jezus heel dichtbij is. 
-Kaithlyn van Aalst

 

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen