De Lichtboog in Stijl

Img 5998K

Leef in het Licht
Je loopt de kerkzaal binnen en ziet een wand met gekleurde vlakken en lijnen. Herkenning? Nederland staat dit jaar in het teken van honderd jaar ‘De Stijl’. Deze Stijlvorm is doorgevoerd in de kerkzaal van De Lichtboog, en dat is niet zonder reden.

De leden van deze kunstgroep wilden harmonie laten zien, waar iedereen na de Eerste Wereldoorlog zo naar verlangde. Door strakke lijnen en heldere kleuren werd de harmonie weergegeven. Kunstenaars hadden vernieuwingsdrang en zetten zich af tegen de traditionele kunst. Alles moest volgens hen opnieuw worden vormgegeven. Volgens de leden van De Stijlgroep hoefde kunst de werkelijkheid niet te laten zien. Hun doel was om de mensen met behulp van hun kunst op weg te helpen naar waarheid, helderheid en een betere samenleving. De wereld werd teruggebracht tot strakke vormen, schoonheid en zuiverheid.

Het doel van de leden van de kunstgroep De Lichtboog is de herkenbare vorm van De Stijl gebruiken om de betekenis van het kruis te laten zien. Het zwarte kruis steekt af tussen heldere kleuren en gouden banen. Er is hoop. Het kruis is verbonden met de zwarte lijnen die overal naartoe lopen.
De apostel Paulus schrijft in Efeziërs 5:14: ‘Kom uit het donker! Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus in je leven schijnen.’

Een oproep aan ons allen om te leven in het Licht, in verbondenheid met elkaar.

Reageren? Stuur een reactie naar: keesdevos@hetnet.nl, of schrijf iets in het schrift op het Lichtplein

De Lichtboog in Stijl was te zien in de zomer en het najaar van 2017.

Werkgroep Kunst in de Kerk:
Gerdien van der Plas, Mariëlle Verboom,
Fia Vermeeren, Kees de Vos en Kees Zondag

Img 5994K
Img 6011K
Img 6006K

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen