Middagdienst 14.00

Deze dienst wordt bezocht door mensen van alle leeftijden en heeft een minder vast (litugisch) karakter. Eigentijdse 'worship' neemt een belangrijke plaats in. De preek is gericht op een praktische vertaling van het christelijk geloof naar het leven van alledag. Belangrijk daarbij is de uitleg en toepassing van de werking van de Heilige Geest.

Ook worden er regelmatig verhalen verteld door mensen die willen delen wat God in hun leven heeft gedaan. Soms gebeurt dat in een creatieve vorm, zoals dans, toneel of muziek,

Na de dienst is er ruime gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie of thee.

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen