De Lichtboog biedt iedere zondag verschillende diensten met een verschillend karakter. Een kerkdienst is een ontmoetingsplaats waar we samen God zoeken. Door liederen te zingen en daarmee God te aanbidden, door onderwijs en door gebed.

Belangrijk daarbij is ook de ontmoeting met elkaar. Na iedere dienst is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee en limonade. Let op! In de zomermaanden is er een aangepaste planning. Zie hiervoor dit nieuwsbericht.

 • Ochtenddienst 9.15

  De ochtenddienst van 9.15 uur is een dienst met een rustig karakter, waarbij veel mensen zich betrokken weten en het kinderwerk overzichtelijk is. Dit laatste komt vooral door de kleinschaligheid. Wekelijks komen er tussen de 100 en 150 bezoekers. Naast de liederen uit het Liedboek wordt er ook gezongen uit Opwekking, 'Psalmen voor nu' en liederen van Taize. De zang wordt begeleid door piano of orgel, aangevuld met instrumenten als fluit, trompet, cello of gitaar. De bezoek...
  lees meer >
 • Gezinsdienst 11.30

  De kerkdienst van 11.30 wordt bezocht door veel gezinnen met jonge kinderen. Er is daarom extra aandacht voor kinderen in de basisschool leeftijd. Zo wordt er tijdens de lofprijzing extra rekening gehouden met kinderen: er zijn vooral Nederlandstalige liederen en meestal is er een extra kinderlied. Naast de aandacht die er tijdens het zingen is voor kinderen, zijn er ook andere elementen speciaal gericht op kinderen. Voordat de kidneren naar hun eigen dienst gaan, is er meestal een...
  lees meer >
 • Middagdienst 14.00

  Deze dienst wordt bezocht door mensen van alle leeftijden en heeft een minder vast (litugisch) karakter. Eigentijdse 'worship' neemt een belangrijke plaats in. De preek is gericht op een praktische vertaling van het christelijk geloof naar het leven van alledag. Belangrijk daarbij is de uitleg en toepassing van de werking van de Heilige Geest. Ook worden er regelmatig verhalen verteld door mensen die willen delen wat God in hun leven heeft gedaan. Soms gebeurt dat in een creatieve ...
  lees meer >
 • Themapreken

  Vanuit een zoeken naar 'Het juiste woord op de juiste tijd' (Spreuken 25:11) geven de predikanten in onze gemeente met enige regelmaat vorm aan een serie themapreken. Hieronder tref je een archief aan van de themapreken van de afgelopen paar jaar. Van iedere serie is – voor zover beschikbaar – zowel een afschrift van de preek, een hand-out voor gebruik in kerngroepen en een opname van de betreffende dienst opgenomen. Verder kun je er ook voor kiezen om het hele pakket van 1 thema ...
  lees meer >
 • Utrecht initiatief

  De missie van het Utrecht initiatief is ‘Samen Jezus volgen met hart voor de stad Utrecht. Het Utrecht initiatief is een onderdeel van De Lichtboog. Het initiatief is gestart door jonge mensen in Utrecht die het verlangen hebben om in de stad Utrecht een plaats te bieden voor jongeren om elkaar te ontmoeten rondom het christelijk geloof. Meer informatie is te ...
  lees meer >
 • Zomerdienst schema

  In de zomerperiode worden de diensten op aangepaste tijden gehouden. Tevens is dit een periode waarin diverse externe sprekers en voorgangers aan het woord zullen komen. Voor meer details leest u dit nieuwsbericht.
  lees meer >

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen