Onze visie en waarden

We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn gericht op een groeiende relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. God geeft ons aan elkaar. Hij is de Vader, wij de kinderen: het gezin van God.

We willen Gods Koninkrijk graag zichtbaar maken, in Houten, maar ook daarbuiten: bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen. De Bijbelse visie op licht inspireert ons hierbij, biedt zicht op onze identiteit in Christus, en vormt de basis voor ons handelen als gemeenteleden van De Lichtboog.

Wat betekent dit praktisch?

  • we delen uit van wat we van God ontvangen.
  • we stimuleren elkaar om betekenisvolle relaties aan te gaan tussen en binnen generaties
  • we bieden praktische hulp als goede buur, meelevende collega, of helper van mensen in nood in de Houtense samenleving

In elke christelijke gemeenschap zijn waarden als trouw, liefde, genade en gerechtigheid cruciaal. Hieronder benoemen we vijf waarden die in onze specifieke situatie een extra accent krijgen.

  • verwachtingsvol
  • gavengericht
  • genezend
  • vrijgevig
  • evenwichtig

Onze gemeente wil in de traditie van de reformatie staan en herkent zich in de verwoording van het Bijbelse geloof zoals die te vinden is in de grondslag van de Evangelische Alliantie.

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen