Thema Avond Artificial Intelligence

Een preek van ROBOT Doornenbal in 2030?
Thema-avond AI, 14 januari


“Wat als je mag kiezen tussen een robot in de vorm van een taxichauffeur, dokter, politie, financieel adviseur, personeelsmanager, of beurshandelaar – welke van de zes zou je vertrouwen?” Op de dag dat ik dit stukje schrijf, staat deze vraag in het Nederlands Dagblad. Robots en AI (Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie): het thema is echt superactueel. Daarom willen we er graag over in gesprek. Gemeenteleden (en gasten) van alle generaties: van harte uitgenodigd voor de speciale thema-avond over AI, op 14 januari van het nieuwe jaar! Please save the date; gun jezelf en anderen deze unieke gelegenheid. Dit is de globale opzet (wijzigingen voorbehouden):

19.00 uur: inloop (kerkzaal)

19.15 uur:multimediale inleiding AI, ook voor (oudere) tieners & jongeren
- alwetend?
- alomtegenwoordig?
- almachtig?

20.00 uur: pauze
onderling gesprek/inventariseren van vragen

20.30 uur:AI als teken van de eindtijd (?)
Jan van Delden & Tim Viezee – inleiding en groepsgesprek

21.15 uur: korte pauze

21.30-22.00 uur: (theologische) slotreflecties

22.00 uur: cooling down met iets cools te drinken

Namens het team Onderwijs,

Robert Doornenbal.

©2018 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen