Taalles & Huiswerkbegeleiding

Het huiswerk- en taalproject van De Lichtboog is ruim 25 jaar geleden gestart voor Vietnamese middelbare scholieren. Op dit moment (voorjaar 2021) zijn er uit allerlei culturen zo’n 15 taalstudenten en scholieren (BO en VO) met hun vrijwillige begeleiders actief.

De taalmaatjes helpen bij het verbeteren van de taalvaardigheden op elk gewenst niveau. Begeleiding is 1:1. Doel is dat de anderstalige zich thuis gaat voelen in ons land en onze cultuur. De kinderen en jongeren (uit migranten gezinnen) krijgen extra uitleg bij hun huiswerk. Er ontstaan mooie contacten door.

Voorheen was er in De Lichtboog wekelijks een zaal beschikbaar waar men elkaar kon ontmoeten. In coronatijd gebeurt dat in onderling overleg digitaal, thuis of ook tijdens een wandeling.

Op deze manier willen we als gemeente iets uitdelen van onszelf en een plek innemen in de Houtense samenleving.

Er vindt uitwisseling van ervaring plaats met het Taalhuis van de Bibliotheek Houten; ook kunnen vrijwilligers zich daar laten (bij)scholen. Verder kunnen zij tijdens het telefonische spreekuur gebruik maken van de expertise van de NT2-docent van Het Taalhuis. 

info Manon Woonink

mwoonink@hotmail.com

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen