Arc of Light - Christelijk koor

Arc of Light is opgericht in september 2016. We zingen eigentijdse, christelijke liederen met een kwinkslag naar hedendaagse muziek. We vinden het belangrijk dat we niet alleen zingen voor ons eigen plezier, maar dat wij met onze zang anderen kunnen ontmoeten en invulling kunnen geven aan onze roeping tot naastenliefde. Daarom is het onze wens regelmatig bij te dragen aan samenkomsten in bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of ziekenhuizen in de regio.

We nodigen je via deze weg uit om lid te worden van ons koor. Je hoeft geen koorervaring te hebben en we hanteren geen leeftijdsgrens: we vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren door met elkaar plezier te hebben in het zingen. We staan ervoor open als koorleden hun eigen inbreng leveren voor wat betreft de muziekkeuze.

Onze dirigente is Suzanne de Jong, student docent muziek. Met veel passie en inzet geeft zij muzikale leiding. Wij repeteren eens in de twee weken op woensdagavond van 20:00u tot 21:30u. De repetities zijn in een ruimte van De Lichtboog, Kruisboog 22 in Houten. De contributie bedraagt €10,- per maand.

Voor verdere informatie, zie de website www.arcoflighthouten.nl

info Ria Loenen

r.loenen@outlook.com

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen