overige vragen

Is Inhoud ook digitaal te krijgen?  

Het kerkblad Inhoud (of 'de Inhoud') wordt in PDF-vorm op het besloten gedeelte van De Lichtboog (Mijn Lichtboog) geplaatst. Leden van De Lichtboog hebben toegang tot dit gedeelte. Als u geen lid van De Lichtboog bent, maar prijs stelt op toezending van deze PDF-versie, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@delichtboog.nl.

U wordt verzocht de reden van dat verzoek in de e-mail kenbaar te maken. Aangezien er in de Inhoud persoonlijke informatie staat, wordt u uitdrukkelijk verzocht Inhoud niet verder te verspreiden (digitaal, op papier of welke wijze dan ook).

©2018 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen