overige vragen

Ik heb opmerkingen over de website 
Aanvragen nieuwsbrief 
Is er meer? 
Waar lever ik een mededeling voor de dienst aan? 

Tijdens en rond de samenkomsten wordt op diverse manieren gecommuniceerd over activiteiten en gebeurtenissen in en rondom onze gemeente. We willen voorkomen dat de informatiehoeveelheid en de communicatie-inhoud afleiden van datgene waar het om gaat in onze samenkomsten: de ontmoeting met God en met elkaar.

Graag geven we daarom duidelijkheid over het soort activiteiten waar we wel en niet over willen communiceren. Deze notitie betreft de mededelingen, het uitdelen van flyers, stands in de hal e.d. en niet de vaste liturgieonderdelen zoals votum en groet, prediking, voorbede, enz. Ook getuigenissen vallen hier niet onder.

Voor meer uitleg vindt u een volledige notitie onder 'Media / Downloads' op deze website. Of klik hier om direct naar het document te gaan.

< sluit
Kopij aanleveren voor Inhoud 

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen