overige vragen

Ik heb opmerkingen over de website 
Aanvragen nieuwsbrief 
Is er meer? 
Waar lever ik een mededeling voor de dienst aan? 
Kopij aanleveren voor Inhoud 
Kopij voor Inhoud kan uiterlijk worden aangeleverd tot 9 dagen voor de verschijningsdatum (Inhoud verschijnt op de eerste zondag van de maand).
De uiterste aanleverdatum is op een vrijdag. Zo heeft de redactie altijd een volle week om ervoor te zorgen, dat Inhoud op tijd in de kerk ligt. 
U krijgt een auto-reply en dus geen persoonlijk antwoord, dat uw kopij is ontvangen. Kopij dient digitaal aangeleverd te worden in het formaat .DOC, DOCX of .TXT. Tekst in het bericht van de e-mail mag ook, maar geen tekst in een HTML-pagina, links naar websites en geen tekst in afbeeldingen (deze tekst bewerken is namelijk arbeidsintensief).
Afbeeldingen zijn welkom en kunnen ingevoegd in het .DOC of .DOCX-bestand of apart meegestuurd worden. Als u hiermee rekening houdt, zal plaatsing van uw kopij over het algemeen geen probleem zijn. In principe wordt uw kopij geplaatst, maar mocht de redactie van mening zijn, dat uw kopij niet voor plaatsing in aanmerking komt, dan krijgt u daarvan bericht.
Verder houdt de redactie zich het recht voor kopij aan te passen dan wel in te korten. Insturen van kopij mag naar het e-mail adres: inhoud@delichtboog.nl
< sluit

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen