administratieve zaken

Mijn gegevens zijn gewijzigd  

Als je woonsituatie is gewijzigd, willen we daar zo snel mogelijk van op hoogte worden gesteld. Voorbeelden van dat soort wijzigingen: Een geboorte, email- of telefoonnummer wijziging, een kind dat op kamers gaat wonen. En als je gaat verhuizen naar een andere woonplaats willen we natuurlijk ook graag van je horen.

Voor alle wijzigingen kunt u een mailtje sturen naar: ledenadministratie@delichtboog.nl.

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen