administratieve zaken

Giften en donaties  

Voor inkomsten zijn we afhankelijk van giften. We verwachten dat alle gemeenteleden die een eigen inkomen hebben (daar rekenen we ook bijbaantjes en studiefinanciering onder)  bijdragen aan de financiën om onze activiteiten, ons gebouw en de inzet van betaalde krachten mogelijk te maken. 

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerk bij de ING; IBAN: NL60 INGB 0004 1389 97  tnv NGK Houten

De oude kerkelijke term voor deze bijdrage was: Vaste Vrijwillige Bijdrage. We noemen dit “Vrijwillig” in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we “Vast”, omdat we ervan uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat; een vast bedrag per maand, per kwartaal of per jaar.

We geven ons geld niet voor ‘onze kerk’, maar om het werk voor Gods Koninkrijk.

Hoe kan ik een gift of donatie doen? 
Waarvoor wordt gecollecteerd? 

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen