Ontmoeten

Hoe we kerk zijn: bemoedigend en uitdagend

We vormen een liefdevolle gemeenschap waar een balans is tussen bemoediging en uitdaging. De gemeente is een plaats van troost, waar je met je verdriet, zorgen en gebrokenheid terecht kunt.

Met pastorale hulp willen we geestelijk ondersteunen, met onderlinge hulp elkaar praktisch bijstaan. Dit begint in de kerngroep, een veilige plek waar het normaal is om hulp te vragen.

Tegelijkertijd dagen we elkaar uit om als leerling van Jezus te leven. Discipelschap, leerling-zijn, zit in ons DNA.

Jong en oud wordt gestimuleerd om gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, zowel binnen als buiten de gemeente. Samenkomsten, kerngroepen en cursussen dienen hierbij als ondersteuning.
 

 

Verbinden