Geloven

Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn gericht op een groeiende relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest.

God geeft ons aan elkaar. Hij is de Vader, wij de kinderen: het gezin van God. We streven naar eenheid onder christenen en werken daarom graag samen met de Houtense kerken.

We zijn leerlingen van Jezus en willen Gods Koninkrijk graag zichtbaar maken, in Houten, maar ook daarbuiten. Wij doen dit als leden van een Nederlands Gereformeerde Kerk, een kerk uit de gereformeerde traditie. En vanuit het gedachtegoed van New Wine en Alpha, dat ons een nieuwe kijk op het werk van de Heilige Geest heeft gegeven en ons gebedsleven heeft verrijkt.

We vormen een liefdevolle gemeenschap waar een balans is tussen bemoediging en uitdaging. De gemeente is een plaats van troost, waar je met je verdriet, zorgen en gebrokenheid terechtkunt. Met pastorale hulp willen we geestelijk ondersteunen, met onderlinge hulp elkaar praktisch bijstaan. Dit begint in de kerngroep, een veilige plek waar het normaal is om hulp te vragen.

Tegelijkertijd dagen we elkaar uit om als leerling van Jezus te leven. Discipelschap, leerling-zijn, zit in ons DNA.

We gaan ervan uit dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen geestelijke groei. Jong en oud wordt gestimuleerd om gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, zowel binnen als buiten de gemeente. Samenkomsten, kerngroepen en cursussen dienen hierbij als ondersteuning.

Er is ruimte voor nieuwe benaderingen: het mag anders gaan dan we gewend zijn. We geven belangeloos en naar vermogen onze tijd, geld en goederen voor de mensen om ons heen, onze activiteiten, ons gebouw en de inzet van betaalde krachten.