Kinderen

De Lichtboog is een gemeente met veel gezinnen en kinderen.

Voor ons kinder- en jongerenwerk is het onze missie dat kinderen en jongeren Jezus leren kennen, dat ze groeien in
geloof, dat ze een plek vinden in de gemeente, en leren er voor hun omgeving te zijn.


Lichtkids op zondag is er voor kinderen in de basisschool leeftijd. Tijdens een gedeelte van de dienst gaan zij naar hun eigen programma in hun eigen Lichtkidsgroep.  Er is een crèche met oppas voor de kleinsten.

Regelmatig zijn er op zondag per jaargroep Samen-Onderweg-diensten waarin ouders samen hun kind in een creatief programma over waardevolle gesprekken over geloof hebben.

 

 

 
 Meer over ons kinderwerk

 

Jongeren