Geven

Vrijgevigheid is een van de kernwaarden van De Lichtboog.

Geven kan op allerlei manieren. Ook door iets te geven van je geld. Daar help je ons mee. Want zo kunnen we blijven doen wat we doen. En kunnen we verder bouwen aan de kerk die God ons toevertrouwd heeft. Daarom zijn we dankbaar voor alle financiële bijdragen die we ontvangen.

Financieel geven is slechts één manier om vrijgevigheid te uiten. Als je het financieel moeilijk hebt, moedigen wij je aan om op een niet-financiële manier vrijgevigheid tot uitdrukking te brengen: door in een team te dienen, voor de kerk te bidden of genereus met je tijd voor anderen te zijn. 
We mogen verwachten dat ieder gemeentelid bijdraagt in tijd en/of geld.

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. (2 Kor. 9:7)

 
Richtlijn hoogte vrijwillige bijdrage

 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

GEMEEENTEZONDAG 2024

We deelden vanuit het leiderschap de VISIE, NIEUWE LEIDERS, GEBOUW en de FINANCIËN voor de Kerk van Morgen. Wat leeft er en wat heeft De Lichtboog nodig?  Kijk HIER om te kijken naar wat we deelden of lees hieronder de samenvatting van de presentatie.

 

 

WAT IS ER NODIG VOOR DE BEGROTING VAN 2024 EN DAARNA

TOEZEGGINGFORMULIER

De kerk krijgt geen (overheids)subsidie, vandaar deze oproep aan alle gemeenteleden en vrienden van De Lichtboog.
Zonder giften zouden we het mooie werk in De Lichtboog niet kunnen bekostigen.

Elk lidmaatschap brengt sowieso kosten met zich mee, omdat we een jaarlijkse afdracht per lid moeten betalen aan het landelijke kerkverband (als indicatie: € 150 per jaar voor een gezin met 2 kinderen).

Voor het bijwonen van een kindervoorstelling, deelnemen aan Alpha of Messy Church met een maaltijd of een cursusavond vragen we geen bijdrage en een pastoraal gesprek of een preek hoef je niet te betalen. Maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. En er zijn ook (forse) uitgaven voor onderhoud en energie van het gebouw en personeelskosten van onze stafwerkers en predikant(en). Om dit allemaal te betalen mogen we van gemeenteleden verwachten dat zij in deze kosten bijdragen want we zijn hier samen verantwoordelijk voor.

Om inzicht te krijgen in de inkomsten vragen we je jouw toezegging op te geven, ook als je al regelmatig bijdraagt. Dat doe je met het toezeggingsformulier waar je op geeft wat je (gaat) geven en kunnen we een deugdelijke financiële planning maken. Bij voorbaat hartelijk dank.

De Lichtboog is geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst. Daarom kan iedereen die geld aan De Lichtboog geeft, dit aftrekken bij de aangifte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen gestelde kaders.

Openen Toezeggingsformulier voor het opgeven je financiële bijdrage


 

 

MACHTIGINGSFORMULIER

Het liefst zien we dat je je toezegging nakomt door middel van een incassomachtiging. Dat voorkomt fouten en werkt het eenvoudigst in onze en jouw administratie. Je kunt je machtiging te allen tijde zelf inzien en beheren in Mijn Lichtboog.

Heb je al een machtiging lopen en wil je die inzien en/of wijzigen? 

Kijk hiervoor in de FAQ/Vraagbaak. Vraag:   Hoe kan ik zien of ik een machtiging heb afgegeven of wijzigen?  Paragraaf 2. Gegevens aanpassen - Mijn Lichtboog.

Voor het afgeven van een machtiging vul je het onderstaande formulier in. 

Naar het machtigingsformulier
 


PERIODIEK SCHENKEN

Bij periodiek schenken leg je in een overeenkomst vast dat je De Lichtboog steunt voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.  Met je periodieke schenking verzeker je ons voor langere tijd van inkomsten zodat we een stabiele basis hebben voor het werk in De Lichtboog en is jouw belastingvoordeel hoger.
 

Informatie periodiek schenken