VVB

We praten in De Lichtboog niet heel vaak over geld, maar zonder giften zouden we het mooie werk in De Lichtboog niet kunnen bekostigen.
De kerk krijgt geen (overheids)subsidie, vandaar deze oproep aan alle gemeenteleden en vrienden van De Lichtboog.
Bijdragen zijn als gift aftrekbaar in de inkomstenbelasting omdat de kerk een ANBI status heeft.

VVB

Bij de activiteiten zetten we ons geld voor het grootste deel in voor ons jongeren- en kinderwerk: Explore, Impact en Lichtkids; en voor presentie in Houten met PROEF!, onze huiskamer op het Rond. We vieren Verbinden, Ontmoeten en Geloven bij doop- en belijdenisdiensten van jongeren die in De Lichtboog zijn opgegroeid en van mensen die via Alpha bij ons komen. Zo willen we bouwen aan Gods Koninkrijk in Houten.
Verder is er natuurlijk geld nodig voor de salarissen van predikanten, stafwerkers en beheerders, de kosten om het gebouw te verwarmen en te onderhouden.

De oude kerkelijke term voor deze bijdrage was: Vaste Vrijwillige Bijdrage. We noemen dit “Vrijwillig” in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we “Vast”, omdat we ervan uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat; een vast bedrag per maand, per kwartaal of per jaar. Maar eenmalige giften zijn natuurlijk ook welkom.

Het liefst hebben we je toezegging via een machtiging, maar periodiek je bijdrage zelf overmaken mag ook naar NL60 INGB 0004 1389 97 tnv Nederlands Gerefomeerde Kerk te Houten.

We geven ons geld niet voor 'onze' kerk, maar om het werk voor Gods Koninkrijk.

Voor leden: Als je ingelogd bent worden je gegevens automatisch ingevuld en wordt de machtiging gekoppeld en zichtbaar in je profiel. Zie je dit niet staan en heb je een gebruikersnaam en wachtwoord voor Mijn Lichtboog?  Log dan eerst in. Klik hier om in te loggen