Deel je leven in de Lichtboog

Leven delen.. waarom? De Lichtboog is een kerk. Dan kom je op zondag bij elkaar. Daarnaast ben je als kerk een soort familie en deel je het leven met elkaar. Dan gebeuren er mooie dingen. Anderen leren de liefde van Jezus kennen en geloof gaat groeien. Dat gebeurt dus als wij het leven gaan delen. God maakt zichzelf bekend door ons heen, in de ontmoetingen die wij hebben met elkaar. Gods koninkrijk mag zichtbaar worden door ons, gewoon door hoe wij in het klein leven. Als aanbidding voor onze Koning.

Dit bericht is geplaatst op 09-06-2023
Deel je leven in de Lichtboog

Waar gaat dit plaatje over?
In dit plaatje kun je zien waar in de Lichtboog je je leven kunt delen en hoe we daar verder in hopen te groeien. Je zou ook kunnen zeggen (als die term je wat zegt): hoe we werken aan onze gemeente-opbouw. Kerngroepen bestaan binnen de Lichtboog al lang. Buurten en communities zijn nieuw. Om het onderscheid (hopelijk) goed uit te leggen is een plaatje gemaakt en kun je hieronder nog wat extra toelichting lezen.

Kerngroepen: groei & bemoediging
Met een groepje christenen kom je in een vast ritme thuis bij elkaar. Je mag samen groeien in je geloof en elkaar bemoedigen. Dat kan op veel verschillende manieren. Vaak uit zich dit ook in praktische hulp voor elkaar. Naast de ‘reguliere’ kerngroepen kun je ook denken aan andere kleine groepen. Een groepje vrouwen dat wekelijks op een ochtend met elkaar bidt. De huiskamergroepen van Impact en ook de kleine groepen van Explore. 
Een kerngroep: van harte aanbevolen!

Buurten: nabij & dienend 
Je kunt in de Lichtboog niet iedereen (leren) kennen en op iedereen betrokken zijn. Dit kan wel in je Lichtboog-buurt: de geografische wijk in Houten (of daarbuiten) waar je woont. Een behapbaar aantal Lichtbogers van alle leeftijden woont er dichtbij huis. Je kunt er een praatje maken met mensen die nieuw zijn of een kaartje door de bus doen bij iemand die jarig is of ziek.
Buurtcontactpersonen worden het aanspreekpunt voor de leden in hun buurt. Zij houden ook contact met leden die niet zo actief of betrokken kunnen/willen zijn. 
Je buurt: daar hoor je automatisch bij!

Communities: missie & gastvrij
De afgelopen jaren is al vaker gepraat, gezocht en geprobeerd hoe we als kerk van betekenis kunnen zijn voor mensen die Jezus nog niet kennen. Een community ontstaat als mensen biddend gaan zoeken hoe ze samen de liefde van Jezus zichtbaar mogen maken in hun omgeving. Door samen dingen te doen, te eten, te ontmoeten, te dienen. Als community wil je een gastvrije plek bieden aan ieder mens dat op zoek is naar ontmoeting. Mensen mogen zich er thuis voelen, vragen stellen en gewoon het leven delen. 
Een community: daartoe word je uitgedaagd!

Kinderen en jongeren
In het plaatje worden kinder- en jongerenactiviteiten niet expliciet genoemd. Je ziet wel kinderen en jongeren in de plaatjes van buurten en communities – daar ontmoeten verschillende generaties elkaar. 
Binnen de diverse activiteiten voor onze kinderen en jongeren wordt ook het leven gedeeld. Leiders hebben daarin een missie en willen getuigen van Jezus. We willen er kinderen en jongeren een plek bieden waar ze erbij horen, met hun vragen en hun twijfels. Waar we mogen groeien in hun geloof. Er zijn ook dromen om meer kinderen en jongeren uit Houten te betrekken en te laten kennismaken met geloof. Dus ‘in’ dit plaatje mag je ook zeker al die activiteiten een plek geven.

Alpha
Je ziet ook het logo van Alpha staan. Alpha staat voor de uitnodigende cultuur die we als Lichtboog willen nastreven waar we ons geloof graag willen delen. Het is niet alleen een cursus, maar een plek waar mensen gastvrij onthaald worden, zich thuis voelen, kunnen kennismaken met geloof. Vanuit Alpha kunnen mensen doorstromen naar een kerngroep, community of buurt. Vanuit de buurten en de communities kun je mensen meenemen of doorverwijzen naar Alpha. 

Tot slot
Er is beweging en overlap. Binnen een buurt zijn ook kerngroepen actief. Een community kan ontstaan in een buurt als mensen het leven met elkaar gaan delen. Buurtgenoten kunnen afspreken om elkaar regelmatig te willen ontmoeten om samen te bidden. Een kerngroep wil meer dienstbaar zijn in de omgeving en organiseert een aantal keer per jaar een open maaltijd. Binnen een community die is gegroeid kunnen zich groepjes vormen met mensen die samen de bijbel willen bestuderen. Kortom, er is beweging, groei en ontwikkeling. Laten we ons openstellen voor Gods Geest en meebewegen op wat Hij ons wil geven!

Deze en meer info is ook te lezen op de vernieuwde website:
https://www.delichtboog.nl/go/faq/?c=191

Op zondag 2 juli is er gelegenheid om hierover vragen te stellen (je mag ze ook vooraf laten weten).

Vanuit de staf,

Richard Roest
Marjoleijn Wiltjer

 

Zie ook

Samenkomst 2 juli 2023
02-07-2023 | Corjan Matsinger
Samenkomst 25 juni 2023
25-06-2023 | ds. Richard Roest
Deel het leven – nieuwe prekenserie in juni!
03-06-2023